Περιήγηση: Ανεμογεννήτριες

Επικαιρότητα
Επικός Δ. Κουτσούμπας στη Βουλή: «Μόνο στη Μύκονο δεν βάζετε ανεμογεννήτριες, γιατί άραγε; Έπαψε να είναι το “Νησί των ανέμων”;»

«Μία ακό­μη ψηφί­δα που υπη­ρε­τεί την πολι­τι­κή της ΕΕ για “πρά­σι­νη μετά­βα­ση”» χαρα­κτή­ρι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να αποτραπεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη μαρτυρική Γυάρο

Αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί η από­φα­ση της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Νοτί­ου Αιγαί­ου να εγκρί­νει την εγκα­τά­στα­ση “ανε­μο­λο­γι­κού ιστού” από την «Αιο­λι­κή Ολύ­μπου Εύβοιας…

Κοινωνία
Έβρος: Νεκροί από πρόσκρουση σε έλικες ανεμογεννητριών μαυρόγυπας και κραυγαετός

Τον θάνα­το δύο σπά­νιων αρπα­κτι­κών, ενός κραυ­γα­ε­τού και ενός μαυ­ρό­γυ­πα, από πρό­σκρου­ση σε έλι­κες ανε­μο­γεν­νη­τριών, στην περιο­χή του Νοτί­ου Έβρου,…