Περιήγηση: Ανεμογεννήτριες

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αποκαΐδια

Άρον άρον «μάζε­ψε» η κυβέρ­νη­ση, μετά την κατα­κραυ­γή, την από­φα­ση της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης για εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών μέσα…

Επικαιρότητα
Στη βαρβαρότητα του “επιτελικού, ψηφιακού, πράσινου αναπτυξιακού” καπιταλισμού απαντάμε: Με το ΚΚΕ για τον σοσιαλισμό, για να “γενούνε τα σκοτάδια φως”

Οι φετι­νές περι­φε­ρεια­κές εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» εγκλη­μα­τι­κά στιγ­μα­τί­στη­καν από το περί­φη­μο «σύγ­χρο­νο επι­τε­λι­κό, ψηφια­κό κρά­τος», που…

Πολιτική
ΕΟ ΚΚΕ για ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο: «Η Κομισιόν καλεί σε επιτάχυνση του “εγκλήματος”, ενώ υποδύεται την… απληροφόρητη»

«Απο­κα­λυ­πτι­κή για το ρόλο της ίδιας ήταν η απά­ντη­ση που έδω­σε η Κομι­σιόν στην ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Επικός Δ. Κουτσούμπας στη Βουλή: «Μόνο στη Μύκονο δεν βάζετε ανεμογεννήτριες, γιατί άραγε; Έπαψε να είναι το “Νησί των ανέμων”;»

«Μία ακό­μη ψηφί­δα που υπη­ρε­τεί την πολι­τι­κή της ΕΕ για “πρά­σι­νη μετά­βα­ση”» χαρα­κτή­ρι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να αποτραπεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη μαρτυρική Γυάρο

Αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί η από­φα­ση της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Νοτί­ου Αιγαί­ου να εγκρί­νει την εγκα­τά­στα­ση “ανε­μο­λο­γι­κού ιστού” από την «Αιο­λι­κή Ολύ­μπου Εύβοιας…

Κοινωνία
Έβρος: Νεκροί από πρόσκρουση σε έλικες ανεμογεννητριών μαυρόγυπας και κραυγαετός

Τον θάνα­το δύο σπά­νιων αρπα­κτι­κών, ενός κραυ­γα­ε­τού και ενός μαυ­ρό­γυ­πα, από πρό­σκρου­ση σε έλι­κες ανε­μο­γεν­νη­τριών, στην περιο­χή του Νοτί­ου Έβρου,…