Περιήγηση: Ανεμοστρόβιλοι

Διεθνή
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 70 καταμετρημένοι ‑φόβοι για 100 νεκρούς από τους ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν έξι Πολιτείες — Ανάμεσά τους δεκάδες εργάτες

Από το Κεντά­κι Πηγή: Associated Press Του­λά­χι­στον 70 νεκροί ο απο­λο­γι­σμός των ανε­μο­στρό­βι­λων που σάρω­σαν έξι Πολι­τεί­ες των ΗΠΑ και…

Διεθνή
ΗΠΑ: Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους ανεμοστρόβιλους — Θα ξεπεράσουν τους 100 (ΦΩΤΟ)

Κατα­στρο­φι­κοί ανε­μο­στρό­βι­λοι σάρω­σαν έξι πολι­τεί­ες των ΗΠΑ, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους του­λά­χι­στον 70 άνθρω­ποι στο Κεντά­κι και…