Περιήγηση: Ανεξαρτησία της Καταλονίας

Διεθνή
«Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης αποδεικνύεται ανέφικτο στον καπιταλισμό» — ΚΚ Εργαζομένων της Ισπανίας (PCTE)

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ενώ συνε­χί­ζε­ται η ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στην Ισπα­νία για το θέμα της Κατα­λο­νί­ας και η Βαρ­κε­λώ­νη ζει μερόνυχτα…