Περιήγηση: Ανθολογία Περουβιανού διηγήματος

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ανθολογία Περουβιανού διηγήματος

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Ανθο­λό­γη­ση: Ρήγας Καπ­πά­τος – Χαβιέρ Σολο­γκού­ρεν Πρό­λο­γος:  Ρικάρ­δο Γκον­σά­λες Βιχίλ Μετά­φρα­ση-Σημειώ­σεις: Ρήγας Καπ­πά­τος Εκδό­σεις: Θ. Καστα­νιώ­της, 1989…