Περιήγηση: Ανθρωποι-Χρώμα + Σίδερο

Πολιτισμός
Πέρα(σ)μα: Πολεμάμε με τα δικά μας όπλα αυτούς, που χτυπώντας το μετανάστη εργάτη, γίνονται αυτόματα εχθρός κάθε εργαζόμενου, Έλληνα ή ξένου…

Την ώρα που η Κίνη­ση Εικα­στι­κών Καλ­λι­τε­χνών Πέρα(σ)μα προ­ε­τοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χτεί εκα­το­ντά­δες φίλους στη μεγά­λη γιορ­τή μας στο εργο­στά­σιο Καχρα­μά­νο­γλου στο Κερατσίνι…

Πολιτισμός
Εκθεση Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας «Ανθρωποι-Χρώμα + Σίδερο» στο Πέραμα

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ξεκί­νη­σε το 2005 με τη συμ­με­το­χή 17 καλ­λι­τε­χνών με πρω­το­βου­λία της κίνη­σης Εικα­στι­κών Καλ­λι­τε­χνών «Πέρα­σμα» και…