Περιήγηση: Ανθρωπωνύμια νομού Εβρου

Λαογραφία
ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ: Ανδρικά ονόματα προερχόμενα από τη Μυθολογία και την Αρχαιότητα (Μέρος Ν’)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Μυθο­λο­γία και αρχαιό­τη­τα δίνουν 37 ονό­μα­τα (ποσο­στό 23,27%) με 152 εμφα­νί­σεις (ποσο­στό 5%). Δημο­φι­λέ­στε­ρο όλων…

Λαογραφία
Νομός Εβρου (ΣΤ Μέρος): Βυζαντινά γυναικεία ονόματα και προερχόμενα από άλλους λαούς

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Βυζα­ντι­νά γυναι­κεία ονό­μα­τα και προ­ερ­χό­με­να από άλλους λαούς Συγκρι­τι­κά με την…

Λαογραφία
Νομός Εβρου: Γυναικεία ονόματα προερχόμενα από τη Μυθολογία και την Αρχαιότητα (Ε’ Μέρος)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Γυναι­κεία ονό­μα­τα προ­ερ­χό­με­να από τη Μυθο­λο­γία και την Αρχαιό­τη­τα Η τρίτη…