Περιήγηση: Ανθρωπωνύμια

Λαογραφία
Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες: Θεοφάνη, Θεοφανία, Ιορδάνη, Ιορδάνα, Φώτη, Φανή…

Οι γιορ­τές του Χρι­στια­νι­σμού, είτε οι ειδω­λο­λα­τρι­κές που εκχρι­στια­νί­στη­καν, είτε αυτές που  «γέν­νη­σε» ο ίδιος ο χρι­στια­νι­σμός. απο­τέ­λε­σαν τη βάση…

Λαογραφία
Αγίου Γερασίμου της Κεφαλονιάς σήμερα (20/10) : οι πολιούχοι στο χριστιανισμό και η επίδραση του αγίου Γεράσιμου στην ονοματοδοσία του νησιού

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πολιού­χος της Κεφα­λο­νιάς  ο άγιος Γερά­σι­μος, πνευ­μα­τι­κός πατέ­ρας κατά κάποιο τρό­πο του αγί­ου Διο­νυ­σί­ου (της…

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Παρασκευές — Ολα όσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Επι­μέ­λεια – Έρευ­να Ηρα­κλής Κακα­βά­νης Η αγία Παρα­σκευή ανή­κει στον κύκλο των προ­στα­τών αγί­ων. Στην προ­ε­πι­στη­μο­νι­κή επο­χή ο άνθρω­πος δεν μπο­ρεί να…