Περιήγηση: Ανιχνευτές ψεύδους

Διεθνή
Telegraph: Ανιχνευτές ψεύδους σε συνοριακά περάσματα προωθεί η ΕΕ — Και η Ελλάδα στο πρόγραμμα

Ανι­χνευ­τές ψεύ­δους με τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη θα δοκι­μα­στούν από την ΕΕ σε συνο­ρια­κά περά­σμα­τα στο πλαί­σιο ενός χρη­μα­το­δο­τού­με­νου από την ΕΕ…