Περιήγηση: Αννα Παρλιάρου

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση τιμής & μνήμης για τους αγωνιστές του Μπλόκου Λόφου 🚩 ΤΟ Περιστερίου ΚΚΕ-ΚΝΕ & Παράρτημα Περιστερίου ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Η εργα­τού­πο­λη του Περι­στε­ρί­ου, των μεγά­λων λαϊ­κών αγώ­νων και της αντί­στα­σης κατά την κατο­χή, δε γλί­τω­σε από τα μπλό­κα που…