Περιήγηση: Ανορθολογισμός

Κοινωνία
Ο αγαπημένος ανορθολογιστών και αντιεμβολιαστών Δ. Κούβελας είναι πλήρως εμβολιασμένος (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο «αγα­πη­μέ­νος» καθη­γη­τής των αντιεμ­βο­λια­στών, ανορ­θο­λο­γι­στών και ψεκα­σμέ­νων, ο Δημή­τρης Κού­βε­λας έχει εμβο­λια­στεί και με τις δύο δόσεις του σκευά­σμα­τος της Pfizer!!! Συγκε­κρι­μέ­να, ο…

Κοινωνία
Το… «τερμάτισε» ο Μητροπολίτης Μόρφου: Ας μην πάνε καθόλου σχολείο τα παιδιά, αρκεί να μην βάλουν ποτέ μάσκα!!

Σε άλλο ένα σκο­τα­δι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα ενά­ντια στην χρή­ση της μάσκας ως μέσο προ­στα­σί­ας από τον κορω­νο­ϊό προ­χώ­ρη­σε ο Μητρο­πο­λί­της Μόρφου…

Απόψεις
Επιστήμονες, επιστήμη, το κυρίαρχο «αφήγημα» και ο ανορθολογισμός

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή την παν­δη­μία, βλέ­που­με από τα μεγά­λα ΜΜΕ να υπερ­προ­βά­λο­νται «ειδι­κοί επι­στή­μο­νες» με κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό τους…