Περιήγηση: ανταποδοτικά τέλη

Κοινωνία
Δημοτική Αρχή Πάτρας: Προχωρά στην περαιτέρω μείωση στα ανταποδοτικά τέλη για κατοίκους και μικροεπαγγελματίες (VIDEO)

Τη συνέ­χι­ση των χαμη­λών συντε­λε­στών στα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη καθα­ριό­τη­τας και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού καθώς και στα τέλη κοι­νο­χρή­στων χώρων ώστε να «συμ­βά­λου­με…