Περιήγηση: αντεπίθεση

Επικαιρότητα
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Αγώνας ενωτικός, μαζικός, ταξικός, για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, για ζωή με δικαιώματα!

Η εισή­γη­ση της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε μπρο­στά στο συλ­λα­λη­τή­ριο του Σαβ­βά­του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Κάλεσμα…