Περιήγηση: Αντεπανάσταση στην ΕΣΣΔ

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Τηλεδιάσκεψη στις 3/12 για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης

Τον φετι­νό Δεκέμ­βρη συμπλη­ρώ­νο­νται 100 χρό­νια από την ίδρυ­ση της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών (ΕΣΣΔ). Η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομμουνιστικής…

Επικαιρότητα
Β.Ι.Λένιν: Εμείς αρχίσαμε αυτό το έργο… πότε ακριβώς, σε πόσο χρονικό διάστημα, οι προλετάριοι ποιανού έθνους θα το τελειώσουν δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα!

«Ο δρό­μος χαρά­χτη­κε»… Η νικη­φό­ρα Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση απο­τέ­λε­σε συνέ­χεια όλων των προη­γού­με­νων εργα­τι­κών εξε­γέρ­σε­ων και άνοι­ξε το δρό­μο για το…