Περιήγηση: αντεπανάσταση

Απόψεις
ΚΟΥΒΑ: «Ανεξαρτησία σημαίνει να είσαι στο στόμα του λύκου και να του λες “άντε γαμήσου”»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Χιλιά­δες Κου­βα­νοί κατέ­βη­καν στους δρό­μους», «Πρω­το­φα­νείς αντι­θε­στω­τι­κές δια­δη­λώ­σεις για την φτώ­χεια και τον κορο­νο­ϊό στην…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στηριζόμενη από τις ΗΠΑ αντεπαναστατική προβοκάτσια του «Σαν Ισίδορο»

Με ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει την πρό­σφα­τη στη­μέ­νη, αντε­πα­να­στα­τι­κή ενέρ­γεια ομά­δα ατό­μων υπο­στη­ρί­ζο­με­νων από…

Πολιτική
Χαρίλαος Φλωράκης: Σημειώσεις για την αντεπανάσταση, τον σοσιαλισμό και τον οπορτουνισμό

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Στις 22 Μάη συμπλη­ρώ­νο­νται 11 χρό­νια από το «φευ­γιό» του Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη, του αλύ­γι­στου κομ­μου­νι­στή, του αγω­νι­στή καπετάνιου…