Περιήγηση: Αντετοκούμπο

Αθλητικά
Στιβ, τα μπούτια σου

“Στιβ τα μπού­τια σου…” Συνη­θι­σμέ­νο σύν­θη­μα στα κλει­στά γήπε­δα της μετα­πο­λί­τευ­σης, για το λιο­ντά­ρι του Ολυ­μπια­κού, Στιβ Για­τζό­γλου. Μόνο που…