Περιήγηση: Αντιγόνη Βαλάκου

Θέατρο
Αντιγόνη Βαλάκου, διέγραψε μια σημαντική πορεία στο θέατρο, αλλά και τον κινηματογράφο

Η Αντι­γό­νη Βαλά­κου μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες πρω­τα­γω­νί­στριες της ελλη­νι­κής δρα­μα­τι­κής τέχνης, πέθα­νε στις 12 Νοεμ­βρί­ου 2013. Ξεχω­ρι­στή ιδιο­συ­γκρα­σία, σπάνια…