Περιήγηση: αντικομμουνισμός

Επικαιρότητα
Άλλη μια φασιστοσύναξη μίσους της ΕΑΑΣ σε Γράμμο και Βίτσι…

Σε κλί­μα άκρα­του αντι­κομ­μου­νι­σμού και παρα­χά­ρα­ξης της ιστο­ρι­κής αλή­θειας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στις 27/8/23, για μια ακό­μη χρο­νιά, οι γνω­στές φασι­στο­συ­νά­ξεις στο…

Επικαιρότητα
Θεσπρωτία: Σαμαράς και Ασημακοπούλου σε αντικομμουνιστική εκδήλωση με τον διαβόητο Γκατζογιάννη

Την νέα από­πει­ρα προ­κλη­τι­κής και αντι­στό­ρη­της εξί­σω­σης κομ­μου­νι­σμού και φασι­μού, διαν­θι­σμέ­νη με μπό­λι­κο αντι­κομ­μου­νι­σμό, απο τον δια­βό­η­το Νίκο Γκα­τζο­γιάν­νη, καταγγέλλει…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Υπηρεσίες

Συνε­χί­ζε­ται η «λαμπρή» στα­διο­δρο­μία του …παρα­γω­γι­κού αντι­κομ­μου­νι­στή Ν. Μαραν­τζί­δη στον ΣΥΡΙΖΑ. Ετσι, μετά από επι­κε­φα­λής της προ­ε­κλο­γι­κής καμπά­νιας του κόμματος…

Διεθνή
Η «Ιερά Εξέταση» επιστρέφει στην Ευρώπη με τη μορφή του αντικομμουνισμού: Η δίωξη του ιστορικού Γ. Σκάλα στην Τσεχία

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Θυμά­στε την λεγό­με­νη «Βελού­δι­νη Επα­νά­στα­ση» το 1989 στην Τσε­χο­σλο­βα­κία; Εκεί­νη που ανέ­τρε­ψε τον σοσια­λι­σμό και που –…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο — ΚΚΕ: Ερώτηση για την πολιτική δίωξη σε βάρος του στελέχους του ΚΚ Βοημίας Μοραβίας, Γιόζεφ Σκάλα

Το απα­ρά­δε­κτο κυνή­γι μαγισ­σών και την προ­κλη­τι­κή δίω­ξη της δια­φο­ρε­τι­κής γνώ­μης, που εκτυ­λίσ­σο­νται στη Τσε­χία, καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του…