Περιήγηση: αντικομμουνισμός

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Καταγγελία για επιθέσεις αντικομμουνιστικών ομάδων σε μέλη της ΚΝΕ και της ΠΚΣ

Τις επι­θέ­σεις αντι­κομ­μου­νι­στι­κών ομά­δων σε μέλη της ΚΝΕ και συν­δι­κα­λι­στές της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» στο ΑΠΘ, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το…

Ατέχνως
Λετονία: Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών επειδή δεν απέτρεψε εκδηλώσεις μνήμης για την Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη!

Ο λυσ­σα­σμέ­νος αντι­κομ­μου­νι­σμός και η αντι­σο­βιε­τι­κή υστε­ρία στις χώρες της Βαλ­τι­κής συνέ­χι­ζε­ται με αμεί­ω­τους ρυθ­μούς. Τους τελευ­ταί­ους μήνες, μάλι­στα, με…

Διεθνή
Γερμανία: Απόπειρα της αστυνομίας της Φρανκφούρτης να ποινικοποιήσει την σημαία της ΕΣΣΔ

Με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες δια­δη­λώ­σεις φιλο­ρώ­σων στην πόλη, η αστυ­νο­μία της Φραν­κφούρ­της προ­έ­βη σε μια ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή ανάρ­τη­ση στα μέσα…

Πολιτική
Αθλιότητες του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Την άνευ προη­γου­μέ­νου, χυδαία αντι­κομ­μου­νι­στι­κή επί­θε­ση του προ­έ­δρου του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Σερ­βί­ων, Νίκου Μπου­κου­βά­λα, σχο­λιά­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή…

Πολιτική
«Λύσσαξαν» τα τσιράκια του ΝΑΤΟ για την στάση του ΚΚΕ στην πρόσκληση Ζελένσκι να μιλήσει στη Βουλή

Οι «δημο­κρά­τες» ΝΑΤΟι­κοί, ο αντι­κομ­μου­νι­στι­κός παρο­ξυ­σμός και οι «από­ντες» «Αφρι­σαν» πάλι χτες οι «μεγά­λες πένες» των αστι­κών εφη­με­ρί­δων για τη στάση…

Διεθνή
Γερμανία: Οι χριστιανοδημοκράτες ζητούν να καταστραφεί το ιστορικό μνημείο του Ερνστ Τέλμαν στο Βερολίνο

Σε μια προ­κλη­τι­κή από­πει­ρα να συν­δέ­σει τον κομ­μου­νι­σμό με την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, η τοπι­κή παρά­τα­ξη της «Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κής…