Περιήγηση: Αντιλαϊκή Πολιτική

Επικαιρότητα
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 🚩«Σήμα» συνέχισης της αγωνιστικής διεκδίκησης η επανεκλογή της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Συζή­τη­ση με τον δήμαρ­χο Και­σα­ρια­νής και εκ νέου υπο­ψή­φιο με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» «Μια δημο­τι­κή αρχή που στη­ρί­ζει το λαό…