Περιήγηση: Αντιπολεμική συναυλία

Επικαιρότητα
Αντιπολεμική συναυλία Θεσσαλονίκη στις 8 Μάη — Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν

Κάλε­σμα παλ­λαϊ­κής συμ­με­το­χής στο αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και την εμπλο­κή της χώρας μας,…

Πολιτισμός
Ρότζερ Γουότερς και Μπράιαν Ίνο στηρίζουν την αντιπολεμική συναυλία της Θεσσαλονίκης

Δυο διε­θνούς φήμης καλ­λι­τέ­χνες, ο Ρότζερ Γουό­τερς και ο Μπράιαν Ίνο, έχουν στεί­λει χαι­ρε­τι­στή­ρια μηνύ­μα­τα για την αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία που…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική συναυλία στις 8 Μάη στην πλατεία Αριστοτέλους

Αντι­πο­λε­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο — συναυ­λία διορ­γα­νώ­νουν ο Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών Βορεί­ου Ελλά­δος, σε συνερ­γα­σία με τον Πανελ­λή­νιο Μου­σι­κό Σύλ­λο­γο, την Κυρια­κή 8…

Επικαιρότητα
Συναυλία Ειρήνης: Η καλύτερη απάντηση στα φερέφωνα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ είναι η μαζική συμμετοχή

Οι πρό­σφα­τες επι­θέ­σεις ενά­ντια στην Συναυ­λία Ειρή­νης, που διορ­γα­νώ­νε­ται την προ­σε­χή Τρί­τη 29/3 στα Προ­πύ­λαια, ούτε αυθόρ­μη­τες είναι, ούτε τυχαίες.…

Επικαιρότητα
Αντιπολεμική συναυλία στις 29/3 στα Προπύλαια: Πάνω από 30 καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για την ειρήνη

Μεγά­λη συναυ­λία με συμ­με­το­χή 30 και πλέ­ον καλ­λι­τε­χνών, τρα­γου­δι­στών, μου­σι­κών, ηθο­ποιών, stand up κωμι­κών,  διορ­γα­νώ­νε­ται την επό­με­νη Τρί­τη 29 Μαρτίου,…