Περιήγηση: Αντιρρησίες συνείδησης

Διεθνή
Ισραήλ: 80 νέοι και νέες υπογράφουν ανοιχτή επιστολή αρνούμενοι να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις

Η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του κρά­τους του Ισρα­ήλ ενά­ντια στον Παλαι­στι­νια­κό λαό δεν περ­νά­ει απα­ρα­τή­ρη­τη από μερί­δα της ισραη­λι­νής νεο­λαί­ας που,…

Διεθνή
Αντιρρησίες κατά της κατοχής — Ακόμη δύο Ισραηλινοί νέοι αρνούνται να υπηρετήσουν στον ισραηλινό στρατό

Μαζί με 100 υπο­στη­ρι­κτές τους, δύο αντιρ­ρη­σί­ες συνεί­δη­σης κατευ­θύ­νο­νταν στο στρα­το­λο­γι­κό γρα­φείο του ισραη­λι­νού στρα­τού στο κέντρο την περα­σμέ­νη Κυριακή,…