Περιήγηση: Αντισημιτισμός

Επικαιρότητα
Φυλάκιση 9 μηνών σε γιατρό που είχε αναρτήσει αντισημιτική επιγραφή στο ιατρείο του

Σε 9 μήνες φυλά­κι­ση, με ανα­στο­λή, κατα­δι­κά­στη­κε 64χρονος για­τρός που είχε συλ­λη­φθεί τον Μάρ­τιο του 2014, επει­δή ανήρ­τη­σε αντι­ση­μι­τι­κή επιγραφή…

Επικαιρότητα
Εξετάσεις στην Ισραηλινή φασιστική κυβέρνηση δίνει ο ακροδεξιός Βορίδης

Προ­σπα­θώ­ντας να καθη­συ­χά­σει να αμβλύ­νει τη δυσα­ρέ­σκεια στους κόλ­πους της ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης και της ισραη­λί­τι­κης κοι­νό­τη­τας στην Ελλά­δα — λόγω του…