Περιήγηση: Αντιτορπιλικό΄Βέλος

Κοινωνία
Την ασφαλή επιστροφή του “Βέλους” που χτυπήθηκε από τους ανέμους, στο “Πάρκο ναυτικής παράδοσης”, ζητάει ο ΣΦΕΑ

Την ασφα­λή επι­στρο­φή του πλοί­ου- μου­σεί­ου «Βέλος» στην προ­βλε­πό­με­νη θέση του, στο «Πάρ­κο ναυ­τι­κής παρά­δο­σης» στο Π.Φάληρο, ζητά­ει ο Σύλλογος…