Περιήγηση: Αντιφασίστες

Επικαιρότητα
Σταυρούπολη: Μαχητική συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην δράση των φασιστικών αποβρασμάτων

Μαχη­τι­κή πορεία Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, εργα­ζό­με­νων, μαθη­τών και γονέ­ων στους δρό­μους της Σταυ­ρού­πο­λης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Τετάρ­της ενά­ντια στην δράση…

Αθλητικά
«Όσοι νομίζουν ότι κρυμμένοι πίσω απ’ το όνομα της μεγάλης μας ομάδας (ΠΑΟΚ) θα κερδίσουν τους δρόμους για να δολοφονήσουν τον επόμενο Παύλο Φύσσα, είναι πολύ γελασμένοι»

Ναζι­στι­κά συν­θή­μα­τα τα οποία συνο­δεύ­ο­νταν με το όνο­μα του ΠΑΟΚ έσβη­σαν αντι­φα­σί­στες οπα­δοί του ΠΑΟΚ στην περιο­χή της Τού­μπας. «Όσοι…