Περιήγηση: Αντρέας Κολλιαράκης

Ποίηση
Ποιητές και ποιήτριες της νέας γενιάς που αξίζει να διαβάσεις (Α’ μέρος)

Παρουσιάζει ο Ειρηναίος Μαράκης // Ποιητές και ποιήτριες της νέας γενιάς παρουσιάζουμε σήμερα στο περιοδικό Ατέχνως χρησιμοποιώντας στοιχεία από παλιότερες δημοσιεύσεις μας…