Περιήγηση: Αντρέα Καμιλλέρι

Πολιτισμός
Πέθανε ο συγγραφέας του «Επιθεωρητή Μονταλμπάνο» Αντρέα Καμιλλέρι

Ο ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας Αντρέα Καμιλ­λέ­ρι, ένας από τους δια­ση­μό­τε­ρους της χώρας του και “πατέ­ρας” του διά­ση­μου “Επι­θε­ω­ρη­τή Μονταλ­μπά­νο”, πέθα­νε σήμερα…