Περιήγηση: Αντρέ Μπρινκ

Πρόσωπα
Ο θάνατος ενός λογοτέχνη και ο ρόλος του στην εκμάθηση της Ιστορίας — Ένα αφιέρωμα στον Αντρέ Μπρινκ

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Στις 6 Φεβρουα­ρί­ου πέθα­νε ο Νοτια­φρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Αντρέ Μπρινκ (1935–2015). Μόλις είχε λάβει ένα τιμητικό…