Περιήγηση: Αντόνιο Ταγιάνι

Επικαιρότητα
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει τις απαράδεκτες δηλώσεις Ταγιάνι για τον Μουσολίνι

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του προ­έ­δρου του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου Αντό­νιο Ταγιά­νι. Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει τα εξής: «Το…

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σ. Ζαριανόπουλος «έβαλε στη θέση του» τον αντικομμουνιστή Α.Ταγιάνι

Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του προ­έ­δρου του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου Α. Ταγιά­νι που επι­χεί­ρη­σε την εξί­σω­ση του τέρα­τος του φασισμού…