Περιήγηση: Αντόνιο Ταγιάνι

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενεργοποίησε τον μηχανισμό «αντιμετώπισης κρίσεων» με φόντο τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Διερ­γα­σί­ες και σχε­δια­σμούς για την «αντι­με­τώ­πι­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας» και των «μετα­να­στευ­τι­κών ροών» ενι­σχύ­ουν οι εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή, μετά και από…

Διεθνή
Κόσοβο: ΝΑΤΟκρατούμενοι οι σερβικοί δήμοι του προτεκτοράτου

Εκα­το­ντά­δες στρα­τιώ­τες του ΝΑΤΟ, με πλή­ρη εξάρ­τυ­ση, έχουν ανα­πτυ­χθεί στους μεγά­λους σερ­βι­κούς δήμους του βόρειου Κοσό­βου, όπου πάνο­πλες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις της Πρί­στι­να επι­χει­ρούν από…

Επικαιρότητα
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει τις απαράδεκτες δηλώσεις Ταγιάνι για τον Μουσολίνι

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του προ­έ­δρου του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου Αντό­νιο Ταγιά­νι. Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει τα εξής: «Το…

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σ. Ζαριανόπουλος «έβαλε στη θέση του» τον αντικομμουνιστή Α.Ταγιάνι

Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του προ­έ­δρου του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου Α. Ταγιά­νι που επι­χεί­ρη­σε την εξί­σω­ση του τέρα­τος του φασισμού…