Περιήγηση: Αντώνης Αγγελούλης (Βρατσάνος)

Πρόσωπα
Αντώνης Αγγελούλης (Βρατσάνος), ο θρυλικός αρχιμπουρλοτιέρης του ΕΛΑΣ, διοικητής της Ταξιαρχίας Σαμποτέρ του ΔΣΕ

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // «Για τους σαμπο­τα­ρι­στές μας δεν υπάρ­χου­νε φραγ­μοί Το φανέ­ρω­σαν στην πάλη, στα γεφύ­ρια, στη γραμ­μή. Τα…