Περιήγηση: Αντώνης Αντανασιώτης

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ΧΑ είναι εγκληματική οργάνωση, με κινητήρια δύναμη την αποκρουστική ναζιστική ιδεολογία

Με την αγό­ρευ­ση του συνη­γό­ρου Πολι­τι­κής Αγω­γής των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ Αντώ­νη Αντα­να­σιώ­τη, συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα η δίκη της ναζι­στι­κής εγκληματικής…

Επικαιρότητα
Α. Αναστασιώτης (ΚΚΕ): Επικίνδυνη η προσπάθεια να δικαιωθούν απαράδεκτες πρακτικές στο όνομα της αυτοάμυνας

Για «πρά­ξη βαρ­βα­ρό­τη­τας» έκα­νε λόγο ο Αντώ­νης Αντα­να­σιώ­της, υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών και Δικαιο­σύ­νης της ΚΕ του ΚΚΕ, με…