Περιήγηση: Αντώνης Καρακούσης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Καταγγελίες του διευθυντή του ΒΗΜΑΤΟΣ για την κατάσταση σε περιφερειακά νοσοκομεία

«Εχουν γίνει εγκλή­μα­τα με τις τοπο­θε­τή­σεις διοι­κη­τών στα νοσο­κο­μεία. Ασχε­τοι άνθρω­ποι, γυμνα­στές, αλου­μι­νά­δες και άλλοι αστοι­χεί­ω­τοι που δεν είχαν ξαναδεί…