Περιήγηση: Αντώνης Στεμνής

Πρόσωπα
Αντώνης Στεμνής

Χτυ­πη­μέ­νος από τον καρ­κί­νο, πέθα­νε (18/1/2006), ο ποι­η­τής Αντώ­νης Στε­μνής. Ο Αντώ­νης Στε­μνής γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 29/10/1952. Από μικρός…