Περιήγηση: Ανωνυμία στο διαδίκτυο

Επικαιρότητα
Ο Μπογδάνος ξαναχτυπά: Απειλεί και προαναγγέλλει άρση ανωνυμίας στο διαδίκτυο!

Δεν πέρα­σε και­ρός από την άθλια, χαφιέ­δι­κου τύπου δημο­σιο­ποί­η­ση προ­σω­πι­κών στοι­χεί­ων δια­δη­λω­τή και ο- γνω­στός και μη εξαι­ρε­τέ­ος- βου­λευ­τής της…