Περιήγηση: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Εικαστικές Τέχνες
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 Φλεβάρη ολοκληρώνεται η μεγάλη έκθεση του ΕΕΤΕ «ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την προϊστορία, στην Ελλάδα του σήμερα»

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  Η ΜΕΓΑΛΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ ΕΕΤΕ «ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την Προϊ­στο­ρία, στην Ελλά­δα του Σήμερα»…

Πολιτισμός
Παρατείνεται ως 28 Φλεβάρη η μεγάλη ιστορική έκθεση του Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) “ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την Προϊστορία, στην Ελλάδα του Σήμερα” +Video

29 Δεκ-2021 | 28- Φεβ-2022 Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διορ­γα­νώ­νει στην Ανώ­τα­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών (αίθου­σα «Νίκος Κεσ­σαν­λής»), Πειραιώς…

Εικαστικές Τέχνες
“ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την Προϊστορία, στην Ελλάδα του Σήμερα”: Μεγάλη ιστορική έκθεση του Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.)

29 Δεκ-2021 | 18- Φεβ-2022 Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διορ­γα­νώ­νει στην Ανώ­τα­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών (αίθου­σα «Νίκος Κεσ­σαν­λής»), Πειραιώς…

Επικαιρότητα
Κώδικας “Δεοντολογίας” Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών: Μνημείο αυταρχισμού και τρομοκρατίας

Οι Κώδι­κες Δεο­ντο­λο­γί­ας δεν είναι κάτι και­νού­ριο. Είναι μια πρα­κτι­κή που ακο­λου­θεί­ται, ιδιαί­τε­ρα στο εξω­τε­ρι­κό, εδώ και πολ­λά χρο­νιά και…