Περιήγηση: Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Ανοιχτά και ασφαλή σχολεία σημαίνει αραίωση μαθητών, προσλήψεις, δωρεάν τεστ για όλους

Με το ΔΣ της Ανώ­τα­της Συνο­μο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλά­δας (ΑΣΓΜΕ) συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας…

Παιδεία
ΑΣΓΜΕ: Δε θα γίνουν τα παιδιά μας viral πρωταγωνιστές σε show!

Την αντί­θε­σή της στην τρο­πο­λο­γία του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για ζωντα­νή ανα­με­τά­δο­ση του μαθή­μα­το­ςμέ­σα από τις σχο­λι­κές αίθου­σες εκφρά­ζει με ανα­κοί­νω­σή της η Ανώτατη…

Ατέχνως
ΑΣΓΜΕ: Να απομονώσουν γονείς και μαθητές ακροδεξιούς και ναζί που εμφανίζονται αυτές τις μέρες στα σχολεία καλώντας σε καταλήψεις

Να απο­μο­νώ­σουν γονείς και μαθη­τές τα ακρο­δε­ξιά και νεο­να­ζι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα που εμφα­νί­ζο­νται αυτές τις μέρες στα σχο­λεία καλώ­ντας σε καταλήψεις…