Περιήγηση: Απαγόρευση διαδηλώσεων

Επικαιρότητα
Στήνουν «διαδηλωτοδικεία»: Καλούν σε δίκη την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ για παραβίαση του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων!

Ως κατη­γο­ρού­με­νη σε δίκη για παρα­βί­α­ση του νόμου για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων κλή­θη­κε η πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ, Αφρο­δί­τη Ρέτζιου,…

Πολιτισμός
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (EETE): Λέμε ΟΧΙ σε κάθε προσπάθεια συνδικαλιστικής δίωξης- Λέμε όχι στην ποινικοποίηση της σκέψης

Κλι­μα­κώ­νε­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα η κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση στις δια­δι­κα­σί­ες και στη δρά­ση των Σωμα­τεί­ων και γενι­κό­τε­ρα του μαζι­κού κινή­μα­τος. Σε σχετική…

Πολιτική
Η απαγόρευση συναθροίσεων και η αβάσταχτη υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ

Στα… «κάγκε­λα» έχουν βγει ορι­σμέ­να στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ δια­μαρ­τυ­ρό­με­να για την απα­ρά­δε­κτη- χου­ντι­κής έμπνευ­σης- απα­γό­ρευ­σης συνα­θροί­σε­ων της κυβέρ­νη­σης. Αλή­θεια, ποιόν…

Ανακοινώσεις
Το ΚΚΕ απαντά στον «σερίφη» Χρυσοχοϊδη: Ντροπή σε όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πανδημία για να επιβάλλουν «σιωπητήριο»

Σε σχό­λιο για τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λη Χρυ­σο­χοϊ­δη το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:…

Απόψεις
«Μέρισμα» καταστολής…

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Για να μην ξεχνιό­μα­στε, «μέρι­σμα» κατα­στο­λής μοί­ρα­ζε (με γεν­ναιο­δω­ρία) και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις ΝΔ…

Επικαιρότητα
ΤΟΥ Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΡΣ ALPHA
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Δοκιμάστηκε προβοκατόρικο σχέδιο για τη διάλυση της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Χθες Πέμ­πτη είδα­με μια προ­σπά­θεια δοκι­μής οργα­νω­μέ­νου προ­βο­κα­τό­ρι­κου σχε­δί­ου από τη μεριά της κυβέρ­νη­σης για να δια­λύ­σει τη συγκέ­ντρω­ση του…