Περιήγηση: Απαγόρευση εισόδου

Διεθνή
Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την είσοδο του Μαραντόνα στη χώρα γιατί χαρακτήρισε τον Τραμπ μαριονέτα!!!

Απα­γορ­ρεύ­τη­κε στον Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να να επι­σκε­φτεί τις ΗΠΑ επει­δή προ­σέ­βα­λε τον Τραμπ!!! Συγκε­κρι­μέ­να, η πρε­σβεία των ΗΠΑ απέρ­ρι­ψε νέο αίτη­μα του…