Περιήγηση: Απαγόρευση κυκλοφορίας

Επικαιρότητα
ΕΛ.ΑΣ.: 930 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις, 85 παραβάσεις για μετακινήσεις εκτός τόπου κατοικίας

Στη βεβαί­ω­ση 85 παρα­βά­σε­ων για μετα­κι­νή­σεις εκτός περι­φε­ρεια­κής ενό­τη­τας τόπου κατοι­κί­ας προ­χώ­ρη­σε η ΕΛΑΣ, χθες, Μεγά­λο Σάβ­βα­το, 18 Απρι­λί­ου, σε…

Επικαιρότητα
Ν. Χαρδαλιάς: Δύο επιπλέον μέτρα για άσκοπες μετακινήσεις το Πάσχα

Ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νίκος Χαρ­δα­λιάς, στη σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση επα­νέ­λα­βε ότι την ημέ­ρα του Πάσχα ισχύ­ουν όλα…

Επικαιρότητα
#Covid-19: Παρατείνονται τα μέτρα περιορισμού έως τις 27 Απριλίου

Ο υφυ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Νίκος Χαρ­δα­λιάς ανα­κοί­νω­σε την παρά­τα­ση της απα­γό­ρευ­σης κυκλο­φο­ρί­ας ως τις 27 Απρι­λί­ου. «Κατα­βάλ­λε­ται τερά­στια προσπάθεια…