Περιήγηση: Απαγόρευση συναθροίσεων

Κοινωνία
Δικογραφία από την Αστυνομία για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με βάση τον απαράδεκτο νόμο για τις συναθροίσεις

Σε συνέ­χεια της χτε­σι­νής άθλιας προ­πα­γάν­δας του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που για το πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, έρχε­ται σήμε­ρα ο σχη­μα­τι­σμός δικο­γρα­φί­ας από την…

Επικαιρότητα
Δεκάδες νέα μηνύματα αλληλεγγύης στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα κατά της καταστολής

Πλη­θαί­νουν τα μηνύ­μα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης από Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα προς το ΚΚΕ και το εργα­τι­κό κίνη­μα, ενά­ντια στην κρα­τι­κή καταστολή,…

Ατέχνως
Του ξέφυγε και ομολόγησε την αλήθεια — Δίπλα στο #skai_ξεφτίλες και το #Χρυσοχοΐδη_ξεφτίλα

«Να τελειώ­νει η υπό­θε­ση με τις δια­δη­λώ­σεις που κατα­λύ­ουν την κοι­νω­νι­κή ζωή» είπε σε ένα κρε­σέ­ντο δια­στρέ­βλω­σης της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας από…