Περιήγηση: Απαρτχάιντ

Ιστορία
Δολοφονώντας τον αρχιτέκτονα τον «Αρχιτέκτονα του Απαρτχάιντ». Μία ιστορία με …ελληνικό ενδιαφέρον

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 10 Οκτω­βρί­ου 1999 πεθαί­νει ο Δημή­τρης Τσα­φέ­ντα. Το όνο­μα του έγι­νε γνω­στό σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο…

Διεθνή
ΟΗΕ: Σε ένα «κλιματικό απαρτχάιντ», οι πλούσιοι θα σώσουν τους εαυτούς τους ενώ οι φτωχοί θα υποφέρουν

Ο κόσμος πορεύ­ε­ται προς ένα «κλι­μα­τι­κό απαρτ­χάιντ», όπου οι πλού­σιοι πλη­ρώ­νουν για να γλι­τώ­σουν από τα χει­ρό­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα της παγκόσμιας…