Περιήγηση: Απατεώνας γιατρός

Επικαιρότητα
Όλη η δράση του “γιατρού του Βατικανού” που κατηγορείται για τον θάνατο δύο ανηλίκων

Ως “για­τρός του Βατι­κα­νού”, αλλά και του “Ερυ­θρού Σταυ­ρού”, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων από πηγές της…

Κοινωνία
Παρίστανε το γιατρό και «ψάρευε» θύματα σε μοναστήρια — Ευθύνεται για το θάνατο 2 παιδιών και 76χρονου

Μέχρι και για­τρούς είχε εξα­πα­τή­σει με τις δήθεν επι­στη­μο­νι­κές του γνώ­σεις, ο 47χρονος ψευ­το­για­τρός, ο οποί­ος συνε­λή­φθη από την Ασφάλεια…