Περιήγηση: Απεραντοσύνη. Φανταστικό ταξίδι μεταξύ δύο ηπείρων

Εκδηλώσεις
Πρεσβεία της Βενεζουέλας: «Απεραντοσύνη. Φανταστικό ταξίδι μεταξύ δύο ηπείρων»

Η Πρε­σβεία της Βενε­ζου­έ­λας στην Αθή­να, εγκαι­νιά­ζει την Έκθε­ση: «Απε­ρα­ντο­σύ­νη. Φαντα­στι­κό ταξί­δι μετα­ξύ δύο ηπεί­ρων», την Τετάρ­τη 21 Σεπτεμ­βρί­ου, στις…