Περιήγηση: Απεργία Γαλλία

Διεθνή
ΓΑΛΛΙΑ: Οι μαζικότερες διαδηλώσεις της τελευταίας 20ετίας ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Μαζι­κές και μαχη­τι­κές ήταν οι σημε­ρι­νές απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων της Γαλ­λί­ας, ενά­ντια στις νέες αντια­σφα­λι­στι­κές ανα­τρο­πές που προ­ω­θεί η…

Διεθνή
Featured Video Play Icon
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ: Όταν ο εργάτης δεν είναι στη θέση εργασίας του, οι μέτοχοι δεν παράγουν οτιδήποτε παρά μόνο απειλές. Είναι άχρηστοι!

Παρα­κο­λου­θή­στε τη συγκλο­νι­στι­κή ομι­λία του Ολι­βιέ Ματό, γενι­κού γραμ­μα­τέα του Εργα­τι­κού Κέντρου Μασ­σα­λί­ας, σε απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στις 18 Οκτώ­βρη. Στη…

Επικαιρότητα
ΓΑΛΛΙΑ: Απεργιακό κύμα και μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα — Στο πλευρό των απεργών το ΠΑΜΕ

Μήνυ­μα αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης από χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους με πάνω από 200 συγκε­ντρώ­σεις Μαζι­κές και δυνα­μι­κές συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις έγι­ναν χτες σε…

Εκδηλώσεις
ΓΑΛΛΙΑ: Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 13 Φλεβάρη

Σε νέες κινη­το­ποι­ή­σεις προ­σα­να­το­λί­ζο­νται οι εργα­ζό­με­νοι και τα συν­δι­κά­τα της Γαλ­λί­ας, ζητώ­ντας την από­συρ­ση της νέας αντια­σφα­λι­στι­κής μεταρ­ρύθ­μι­σης, που στις…