Περιήγηση: απεργία πείνας

Κοινωνία
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του απεργού πείνας Γ. Μιχαηλίδη — Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

Το Συμ­βού­λιο Εφε­τών Λαμί­ας απέρ­ρι­ψε την έφε­ση του απερ­γού πεί­νας Γ. Μιχαη­λί­δη, που διεκ­δι­κεί το δικαί­ω­μα του να απο­φυ­λα­κι­στεί με…

Επικαιρότητα
Νοσοκομείο Λαμίας: «Ανάνηψη με εισαγγελική παραγγελία» στον απεργό πείνας

Σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας του Νοσο­κο­μεί­ου της Λαμί­ας, δια­νύ­ο­ντας την 57η ημέ­ρα απερ­γί­ας πεί­νας, ο Δημήτρης…

Επικαιρότητα
Εξετάζεται σήμερα το αίτημα απεργού πείνας για διακοπή της εκτέλεσης ποινής μέχρι την αποκατάσταση της υγείας του

Σήμε­ρα, μετά το μεση­μέ­ρι, θα εξε­τα­στεί από το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Λαμί­ας το αίτη­μα που υπέ­βα­λε χθες, διά των συνη­γό­ρων του,…