Περιήγηση: Απεργία των μεταλλωρύχων

Ιστορία
Μάργκαρετ Θάτσερ: Ορκισμένη εχθρός της εργατικής τάξης, σύμβολο καπιταλιστικής βαρβαρότητας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Στις 8 Απρί­λη συμπλη­ρώ­θη­καν 5 χρό­νια από το θάνα­το της «Σιδη­ράς Κυρί­ας» της βρε­τα­νι­κής πολι­τι­κής, της Μάργκαρετ…

Λαογραφία
Το κεφάλι της Μέδουσας

Γρά­φει ο Γεώρ­γιος Μαγιά­κης // (β) Σημειώ­μα­τα σχε­τι­κά με την παρά­δο­ση του ελλη­νι­κού λαϊ­κού πολι­τι­σμού: Το παρά­δειγ­μα της Σερί­φου Στο προηγούμενο…