Περιήγηση: Απεργία 16 Ιούνη

Πολιτική
Ψηφίστηκε στη Βουλή το αντεργατικό τερατούργημα — Καταψηφίστηκε από τους εργαζόμενους στο δρόμο

Κατά πλειο­ψη­φία εγκρί­θη­κε το αντερ­γα­τι­κό τερα­τούρ­γη­μα της κυβέρ­νη­σης με την ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία που διε­ξή­χθη επί της αρχής και επί των…

Κοινωνία
για το απογευματινό Συλλαλητήριο στις 5μμ στο Σύνταγμα
Featured Video Play Icon
Πολύ μεγάλη πρωινή συγκέντρωση — Να είναι μεγαλύτερη η απογευματινή — Όλοι στις 5 μ.μ. έξω από τη Βουλή (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Η εργα­τι­κή τάξη πετά­ει το έκτρω­μα στα σκου­πί­δια, δυνα­μώ­νει την πάλη για 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, ΣΣΕ, αυξή­σεις στους μισθούς, κατάργηση…

Κοινωνία
Κανονικά η απεργία — Πρωτοφανής δικαστική απόφαση «διευθέτησης» του χρόνου έναρξης της απεργίας

Κυβέρ­νη­ση, εργο­δο­σία, μετά τη διευ­θέ­τη­ση του εργά­σι­μου χρό­νου άρχι­σαν τις «διευ­θε­τή­σεις» και του …απερ­για­κού χρό­νου. Έτσι, το βρά­δυ της Τρίτης…

Κοινωνία
Παράνομη κρίθηκε η απεργία στα καράβια — Ναυτεργάτες: Στους καταπέλτες θα κουρελιαστεί η απόφαση

“Να μην λεί­ψει κανείς από την περι­φρού­ρη­ση της αυρια­νής απερ­γί­ας, όλοι στους κατα­πέλ­τες των πλοί­ων” ανα­φέ­ρουν σε σημε­ρι­νή κοι­νή ανακοίνωσή…

Παιδεία
ΑΔΕΔΥ: Εξαιρούνται όσοι εμπλέκονται στις πανελλαδικές από την αυριανή απεργία- Τροποποιούνται οι κινητοποιήσεις σε μέσα μεταφοράς

Εξαι­ρού­νται της 24ης απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης για το εργα­σια­κό νομο­σχέ­διο, οι εκπαι­δευ­τι­κοί και οι υπάλ­λη­λοι του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας προ­κει­μέ­νου να διεξαχθούν…