Περιήγηση: Απεργία 6 Απρίλη

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την αστυνομική επίθεση στις 6 Απρίλη κατά διαδηλωτών στο λιμάνι

Απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία σχε­τι­κά με την επί­θε­ση που δέχτη­καν οι δια­δη­λω­τές από τις δυνά­μεις κατα­στο­λής, στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, την ημέρα…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ Τύπου-ΜΜΕ: Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ όπλισε την εργοδοτική τρομοκρατία τη μέρα της απεργίας

«Μάχη με το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας, έδω­σαν από το πρωί της Τετάρ­της οι εργα­ζό­με­νοι στα ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κά κανά­λια και σε άλλα ηλεκτρονικά…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 8 αγωνιστές — Στις 15 Ιούνη η τακτική δικάσιμος

Ελεύ­θε­ροι αφέ­θη­καν οι 8 αγω­νι­στές που οδη­γή­θη­καν σήμε­ρα στο αυτό­φω­ρο Θεσ­σα­λο­νί­κης, με τον εισαγ­γε­λέα να ορί­ζει τακτι­κή δικά­σι­μο για τις…

Επικαιρότητα
Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Στάλθηκε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Η μεγά­λη μαζι­κό­τη­τα ήταν το κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν σε όλη τη χώρα με ένα σαφές μήνυμα:…

Επικαιρότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νέο συλλαλητήριο στις 6.30 μ.μ. στην αστυνομική διεύθυνση για απελευθέρωση των προσαχθέντων (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Video of Νέο συλ­λα­λη­τή­ριο το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Νέο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 6.30 μ.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης με…

Κοινωνία
Απεργία 6 Απρίλη: Μαζική και μαχητική η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στην ακρί­βεια και την εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και…