Περιήγηση: Απεργία 8 Μαρτίου

Κοινωνία
Τέμπη: Διώξεις κατά του επιθεωρητή του ΟΣΕ και δύο σταθμαρχών

Νέες διώ­ξεις για την υπό­θε­ση του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστύ­χη­μα­τος στα Τέμπη ασκή­θη­καν κατά τριών προ­σώ­πων. Συγκε­κρι­μέ­να, διώ­ξεις ασκή­θη­καν κατά του επι­θε­ω­ρη­τή του…

Πολιτική
Υπουργικό Συμβούλιο: Νέα κροκοδείλια δάκρυα και υπόσχεση για ένταση της πολιτικής που οδήγησε στο έγκλημα

Πιστή εφαρ­μο­γή και έντα­ση της πολι­τι­κής που οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη προ­α­νήγ­γει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός, μιλώ­ντας στη συνε­δρί­α­ση του υπουργικού…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Από άκρη σε άκρη της Ελλάδας: «ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ — Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία» — Μια εικόνα των συλλαλητηρίων

Δεν είναι μόνο το μέγα πλή­θος στην Αθή­να, μα σε κάθε πόλη της ηπει­ρω­τι­κής χώρα και στα περισ­σό­τε­ρα νησιά πλημμύρισαν…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Δεν φταίει η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα, φταίνε το καπιταλιστικό κέρδος και όσοι κυβέρνησαν και κυβερνάνε αυτή τη χώρα

«Δεν φταί­ει η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα, φταί­νε το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος και όσοι κυβέρ­νη­σαν και κυβερνάνε…

Επικαιρότητα
Λάρισα: Χιλιάδες λαού και νεολαίας στην απεργιακή συγκέντρωση (ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι μαθη­τές, φοι­τη­τές αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των, φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, μαθη­τι­κών συμ­βου­λί­ων και έχουν γεμί­σει την κεντρι­κή πλατεία…