Περιήγηση: ΑΠΕ-ΜΠΕ & Χάρης Αναγνωστάκης

Επικαιρότητα
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Κοινωνικές αγωνίες, πληγωμένα παιδιά και… χασογκόληδες

Το κοι­νω­νι­κό ρεα­λι­στι­κό ισπα­νι­κό δρά­μα «Μητέ­ρα, Πατρί­δα», η ανά­λα­φρη δρα­με­ντί από τη Βρε­τα­νία, με τον χαρα­κτη­ρι­στι­κό τίτλο, «Αλά­νι» και η…

Επικαιρότητα
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Υπαρξιακές αγωνίες, σάτιρα, ξιφομαχίες, παιδικές φιλίες και Τζέισον Στέιθαμ ‑Φωτο_Βίντεο

Πρώ­τη εβδο­μά­δα μετά τις γιορ­τές και έξι νέες ται­νί­ες κάνουν πρε­μιέ­ρα. Το δρα­μα­τι­κό και βρα­βευ­μέ­νο στις Κάν­νες, με τη Χρυσή…

Επικαιρότητα
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Η μυστηριώδης λίμνη της εφηβείας και οι πίνακες που ζωντανεύουν τα πάθη

Τέσ­σε­ρις πρε­μιέ­ρες κάνουν ποδα­ρι­κό στο 2024, καθώς η επι­τυ­χία αρκε­τών ται­νιών των προη­γού­με­νων εβδο­μά­δων δεν αφή­νουν και πολ­λά περι­θώ­ρια σε…

Επικαιρότητα
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Ο εντυπωσιακός Λάνθιμος και ο μέγιστος μαέστρος Φωτο_Video

Στην αυγή του 2024 οι κινη­μα­το­γρά­φοι υπο­δέ­χο­νται — από την Πρω­το­χρο­νιά ‑την τελευ­ταία πολυα­να­με­νό­με­νη και βρα­βευ­μέ­νη με τον Χρυ­σό Λέοντα…