Περιήγηση: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επικαιρότητα
Κάιρο: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην εκδο­χή της ληστεί­ας φαί­νε­ται να κατα­λή­γουν οι αιγυ­πτια­κές αρχές που εξε­τά­ζουν την υπό­θε­ση δολο­φο­νί­ας του δημο­σιο­γρά­φου και αντα­πο­κρι­τή του…

Επικαιρότητα
Κάιρο: Νεκρός βρέθηκε ο ανταποκριτής του ΑΠΕ Νίκος Κάτσικας

Νεκρός βρέ­θη­κε χθες ο αντα­πο­κρι­τής του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων στο Κάι­ρο Νικό­λα­ος Κάτσι­κας, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών. Ο…

Επικαιρότητα
Γιώργος Μαρίνος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Πολύ σημαντική, σ’ αυτές τις συνθήκες, η συμπόρευση πλατιών εργατικών-λαϊκών δυνάμεων με το ΚΚΕ

Συνέ­ντευ­ξη στο Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο και το δημο­σιο­γρά­φο Γιώρ­γο Μηλιώ­νη, έδω­σε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Ο δημοσιογράφος Ευτύχης Παλλήκαρης, νέος Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με από­φα­ση του Υφυ­πουρ­γού παρά τω Πρω­θυ­πουρ­γώ και Κυβερ­νη­τι­κού Εκπρο­σώ­που κ. Στέ­λιου Πέτσα, Πρό­ε­δρος — Γενι­κός Διευ­θυ­ντής του «Αθη­ναϊ­κού Πρακτορείου…

Πολιτική
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΟΥΪΖΑΣ ΡΑΖΟΥ: Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να φωτίζει το δρόμο της πραγματικής διεξόδου για το λαό

Συνέ­ντευ­ξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ (Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων) στο δημο­σιο­γρά­φο Γ. Μηλιώ­νη, έδω­σε η Λου­ΐ­ζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.…