Περιήγηση: ΑΠΗ

Παιδεία
Αποκλεισμός του ΑΠΘ από τους φοιτητικούς συλλόγους: Να αποσυρθεί το ν/σ για τα ΑΕΙ

Τηρώ­ντας όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα, σε απο­κλει­σμό όλων των εισό­δων του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης προ­χώ­ρη­σαν σήμε­ρα το πρωί μέλη φοιτητικών…